Nederlander denkt weer positiever over EU, peilt sociaal planbureau

Nederlanders zijn de laatste tijd positiever gaan denken over de Europese Unie. 46 procent vindt het EU-lidmaatschap ‘een goede zaak’, tegen 39 procent eerder dit jaar. Het percentage tegenstanders van een Nexit – uittreding van Nederland uit de Europese Unie – steeg 43 naar 50 procent. Slechts 20 procent van de Nederlanders zou nu voor een Nexit zijn. Dat blijkt uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COP) dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) viermaal per jaar uitvoert.

Nederlander denkt weer positiever over EU peilt sociaal planbureauSCP-onderzoeker Paul Dekker brengt deze ‘opmerkelijke uitkomst’ van het COB in verband met de verwachte negatieve gevolgen van de Brexit voor Groot-Brittannië. ‘Vóór het referendum leefde nog de opvatting dat een Britse uittreding een sneeuwbaleffect op het Europees continent te weeg zou brengen. Die vrees, of hoop, is vooralsnog niet bewaarheid.’
Ook over het functioneren van de eigen overheden oordelen de Nederlanders nu positiever dan bij de vorige editie van het COB, na het tweede kwartaal van 2016. 47 procent zegt de regering te vertrouwen, tegen 41 procent bij de vorige peiling. Daar staat tegenover dat maar liefst 10 procent van de Nederlanders hun ongenoegen over de regering met het laagste denkbare cijfer, een 1, tot uitdrukking brengt. De Tweede Kamer krijgt een voldoende van 49 procent van de Nederlanders (was 45 procent). Grote ondernemingen genieten het vertrouwen van 61 procent van de bevolking (tegen 56 procent eerder dit jaar).
Nederlanders oordelen van oudsher positiever dan de meeste mede-Europeanen over het functioneren van de rechterlijke macht en de overheid. In vergelijking met de bewoners van de andere Europese landen (Luxemburg, Ierland en Malta uitgezonderd) zijn de Nederlanders optimistisch over de ontwikkelingen in hun land – al zijn er altijd nog meer mensen die menen dat het per saldo ‘de verkeerde kant opgaat’. Het positieve sentiment wordt vooral gevoed door de economische ontwikkeling.
Het negatieve sentiment door problemen in de zorg en de thema’s integratie en immigratie (al zijn die minder dominant dan bij vorige peilingen). Nederland vormt in alle opzichten de antipode van Griekenland, waar slechts 4 procent van de mensen zich positief uit over de ontwikkeling van het land.