Controversiële wetswijziging Verkrijging van Landbouwgronden door Buitenlanders

Onlangs is een wetsvoorstel aangenomen met een sterk nationalistisch karakter en dat op irrationele gronden is gebaseerd. Kortweg komt deze aanscherping van de wet erop neer dat de aankoop van landbouwgronden door buitenlanders drastisch wordt beperkt.

Politici beweren dat de aankoop van gronden gevoelig ligt, maar nadat wij een aantal  Roemeense agrariërs hebben geraadpleegd wordt vaak het zelfde inmiddels gevleugelde antwoord gegeven “dat zij(politici) de grond niet aan buitenlanders willen verkopen, want zij(politici) stelen het liever zelf”.
Een niet onbelangrijk aspect is dat het strijdig is met de Europese regelgeving, te weten: Vrijheid van Vestiging en Vrij verkeer Kapitaal(waartoe ook landbouwgronden behoren-Uitspraak Europese Hof van Justitie). Dus het opstarten van een zogenoemde inbreukprocedure is gerechtvaardigd. Op dit moment wordt er nog niet zwaar aan getild dat de Europese Commissie een dergelijke procedure zal opstarten en daarbij wordt gerefereerd aan Frankrijk en Hongarije die ook een dergelijke nationalistische aanscherping van de wet hebben ingevoerd, waarop de Europese Commissie(EC) nog niet heeft geacteerd.

Echter het belang van een zaak wordt meegewogen en die hoog op hun prioriteitenlijst staan, zijn onder andere wetten die bewust bedrijven uit andere landen discrimineren en daardoor de interne markt verstoren. Zoals bekend mag worden veronderstelt is de nationale wetgeving ondergeschikt aan de Europese wetgeving in zaken zoals onderhavige wetgeving.

Omdat de wetgeving pas medio oktober a.s. van kracht wordt, zal het nog moeten “indalen” bij alle betrokkenen en zullen Roemeense belanghebbenden ontdekken dat er voor hun ook nadelen aan deze wet verbonden zijn. Echter omdat de wet qua inhoud geen schoonheidsprijs verdient, mag worden verwacht dat de Roemeense en Nederlandse boeren een “creatieve legitieme omweg” zullen vinden die deze wetgeving omzeilt. Wij verwachten dus dat het laatste hierover nog niet gesproken is.