Aanscherping beleid Roemeense economische diplomatie

Aanscherping beleid Roemeense economische diplomatieDe Roemeense Minister van Buitenlandse Zaken Lazar Comănescu kondigde een drastische herijking van de rol van de economisch attachés op haar ambassades aan. Aanleiding tot deze beleidswijziging waren de klachten van zijn collega Minister van Economische Zaken (tevens vice premier) Costin Borc. Laatstgenoemde gaf aan dat economische attachés vaak zijn benoemd via vriendendiensten of familierelaties. Minister Comănescu gaf daarbij aan dat derhalve een groot aantal niet voldoen aan de verwachtingen en hij niet zal schromen om dergelijke attachés ook tussentijds te vervangen.