Afrikaanse varkenspest uitgebroken bij Roemeense buurlanden

Afrikaanse varkenspest uitgebroken bij Roemeense buurlandenIn Oekraïne en Moldavië is de Afrikaanse varkenspest geconstateerd waarvoor nog geen vaccin bestaat. Om die reden heeft Roemenië onmiddellijk de drastische maatregel genomen om de import van alle dierlijke producten uit de landen te weren. Tevens zal er in het grensgebied tussen de genoemde staten een verscherpte controle plaatsvinden op wilde zwijnen die deze ziekte ook kunnen overbrengen. De ervaringen van andere EU lidstaten waar varkenspest is voorgekomen heeft geleerd dat drastische en tijdige maatregelen allerminst een overdreven reactie mogen worden genoemd, want anders zal de schade niet te overzien zijn, zeker omdat voor deze vorm nog geen vaccin voorhanden is.