Boekarest versus Cluj-Napoca – Een vergelijkende analyse

Wellicht geïnspireerd door het optreden op de laatste Romanian Business Day van Robert Rekkers(CEO Agricover-Boekarest) en Wouter Reijers(Honorair Consul-Cluj-Napoca) heeft Ernst&Young(EY) in het kader van de huidige technologische, demografische en culturele veranderingen in Roemenië een vergelijkende analyse uitgevoerd van de twee van de grootste steden van het land: Boekarest en Cluj-Napoca.

De analyse is bedoeld om de belangrijkste verschillen en de ontwikkelingsgraad van de demografie, het onderwijs, de economie, de cultuur en het toerisme van elke stad te identificeren. Tegelijkertijd bood het een nuttig perspectief voor zowel bewoners als degenen die van plan zijn een bedrijf te openen in een van de steden..
Boekarest is de stad met het grootste aantal inwoners en het belangrijkste industriële en commerciële centrum van het land. Volgens Oxford Economics was het in 2017 een van de best presterende steden, met een hogere economische groei dan het Europese gemiddelde. Dit komt grotendeels door de dienstverlenende sector, die steeds belangrijker wordt voor de hoofdstad, met een aandeel van 23 procent van het bbp in 2017.

Cluj-Napoca werd echter 29e in een ranglijst die de kwaliteit van het leven meet in 72 Europese steden, 26 plaatsen hoger dan in Boekarest. Cluj scoort beter dan de hoofdstad, niet alleen op het gebied van kwaliteit van leven, maar ook voor veiligheid, medische voorzieningen, transportdiensten en file management, volgens de gegevens van het Numbeo-centrum(Numbeo uit Servië is ’s werelds grootste database van door gebruikers bijgedragen gegevens over steden en landen van de hele wereld. Numbeo biedt actuele informatie over de leefomstandigheden in de wereld, waaronder de kosten van levensonderhoud, indicatoren voor huisvesting, gezondheidszorg, verkeer, criminaliteit en vervuiling).
De kosten van huur in relatie tot inkomen werpen een probleem op in de stad Transylvanië, aangezien het bijna twee punten hoger is dan in Boekarest (12.6 versus 11).
Zo brengt de vergelijking tussen Boekarest en Cluj-Napoca informatie naar voren die relevant is voor de economische omgeving, zowel voor degenen die denken aan het openen van een bedrijf op zichzelf of misschien een plaats kiezen om een ​​carrière te ontwikkelen.
De conclusies van het onderzoek van EY Romania op basis van de meest recente gegevens van het National Institute of Statistics (INS) en het National Trade Register Office (ONRC) laten het volgende zien:

De bevolkingsgroei ligt in Cluj stabieler dan in Boekarest. De bevolking van de hoofdstad is in de afgelopen 5 jaar (2013-2017) met ongeveer 55.000 inwoners (0,7 procent) gedaald. Aan de andere kant steeg het aantal inwoners van de stad Cluj-Napoca in deze periode met ongeveer 2 procent.
2. Boekarest importeert menselijk kapitaal door het grootste aantal immigranten aan te trekken in vergelijking met andere steden, terwijl Cluj in dit hoofdstuk een klein verlies boekt. De toename van het aantal inwoners in Cluj in de afgelopen 5 jaar is voornamelijk gebaseerd op positieve natuurlijke groei. Ter vergelijking: de negatieve natuurlijke toename geregistreerd in Boekarest heeft als effect dat de bevolking van de hoofdstad afneemt.
3. Beide steden hebben een gestage stroom studenten, maar Boekarest, met meer dan 30 universiteiten, heeft de meeste afgestudeerden met potentie om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.
4. In Cluj is het percentage werknemers in de totale bevolking hoger dan in Boekarest (50 procent versus 43 procent), zelfs op IT-gebied. De stad Transylvanië blijft de leider in het aantal werknemers in het veld ten opzichte van de bevolking (1,9 procent versus 1,4 procent).
5. In de referentieperiode van 5 jaar was het werkloosheidspercentage op lokaal niveau hoger in Boekarest, en bleef het dus stabiel gedurende de geanalyseerde periode (1,3 in 2017), vergeleken met Cluj-Napoca (0,7 in 2017).
6. De hoogste huurprijs is geregistreerd in Cluj-Napoca – ongeveer 3 procent hoger dan in Boekarest. Ook in Cluj zien we een kostenpost van 20 procent hoger voor een vierkante meter voor woningen aan de rand van de stad. Maar Boekarest is duurder voor nutsbedrijven (water, elektriciteit), + 3 procent, maar ook voor dineren in restaurants – tot 20 procent.
7. Met een aantal woningen 6 keer hoger dan in Cluj (850.000 vs. 142.000) vanwege de grotere omvang, doet de hoofdstad het in termen van leefruimte slechter. De huizen in Boekarest zijn gemiddeld kleiner met ongeveer 4 vierkante meter. En als het gaat om groene ruimte, genieten de inwoners van Cluj er meer van, met 4 vierkante meter extra per capita (21,4 vierkante meter in Boekarest versus 25,3 vierkante meter in Cluj Napoca).
8. De grootste toename van de registraties van nieuwe bedrijven en eenmanszaken in 2017 vond plaats in Cluj, met 50 procent meer in vergelijking met 2016 (5.674 versus 8.532). Hoewel de stijging voor Cluj hoger is (50 procent versus 23 procent), werden 70 procent meer bedrijven in absolute waarden in Boekarest opgezet.

De geanalyseerde gegevens van de twee steden bevestigen dat Cluj de belangrijkste concurrent van de hoofdstad is met zijn hoge levensstandaard, het management van de beroepsbevolking door de lage werkloosheid, de toename van het aantal werknemers, impliciet de toename van het aantal inwoners en het aantal toeristen, het ontwikkelen van een strategie om de economie te stimuleren door middel van partnerschappen met lokale universiteiten op basis van innovatie, technologie, onderzoek en IT.

De negatieve demografische veranderingen zullen de economische ontwikkeling van de hoofdstad beïnvloeden.De economische groei in Boekarest vertraagt ​​in de komende vijf jaar naar een groei van 2,3 procent van het BBP, terwijl er in 2017 een stijging was van 7,2 procent, volgens schattingen van Oxford Economie. De actieve bevolking van de hoofdstad is de laatste jaren met ongeveer 3 procent gedaald en de verwachting is dat deze de komende 5 jaar hetzelfde tempo van achteruitgang zal blijven houden, wat gevolgen zal hebben voor het creëren van banen in de hoofdstad.
“Aangezien het belastingstelsel in Roemenië een eenheid is, is het belastingniveau van de autoriteiten zeer beperkt en vindt de concurrentie om investeringen aan te trekken plaats in andere sectoren dan belastingen. Het is daarom mogelijk dat een betere geografische locatie (nabijheid van de westelijke grens van het land) en lokaal infrastructuurbeleid doorslaggevende factoren zijn die tot een spectaculaire groei van Cluj leiden in vergelijking met Boekarest. Bovendien is er sprake van positieve ontwikkelingen van andere grote steden in Roemenië, zoals Timisoara, Iasi ,Oradea en Alba Iulia zegt Gabriel Sincu, associate partner bij de afdeling Belasting en juridische bijstand, EY Romania .