Brabantse Consuls gaan samenwerken met VNO-NCW

Op 9 december jl. hebben de Noord-Brabantse consuls verenigd in Corps Consulaire Noord-Brabant(CC-NB) een Memorandum of Understanding (MoU) met VNO-NCW Brabant en Zeeland. Beide organisaties hebben  vastgesteld dat hun activiteiten en netwerken complementair zijn op het terrein van internationaal ondernemen.

De regionale aanpak impliceert dat men dichter bij de ondernemers staat en korte lijnen bevordert een heldere communicatie en vergroot de persoonlijke betrokkenheid. Hoewel het takenpakket van de honorair  consuls vrij breed en per land verschillend genoemd mag worden, spelen de bilaterale economische betrekkingen een grote rol. Op zich is dat niet verwonderlijk omdat veel consuls afkomstig zijn uit het bedrijfsleven of daar nauwe banden mee onderhouden. Het wordt ook als ondersteunend ervaren met het beleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het specifieke terrein van economische diplomatie. De Brabanders hebben uiteraard hun Zeeuwse collega’s geïnformeerd, alsmede hun Limburgse buren verenigd in Corps Consulaire à Maestricht in het kader van beter een goede buur dan een verre vriend. In het kader van deze nieuwsbrief kunnen wij u vertellen dat Roemeense consuls in Corps Consulaire Corps Consulaire à Maestricht en Corps Consulaire Noord-Brabant zijn vertegenwoordigd en uiteraard vele andere landen.