Crăciun fericit, mult noroc mai departe şi un an mai bun!!

‘You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards.’ Dit zei wijlen Steve Jobs tijdens een speech op de Universiteit van Stanford. Hij zegt hier iets fundamenteels om te begrijpen waarom we graag terugkijken. Ons brein probeert voortdurend een logische invulling te geven aan een gebeurtenis.

Maar dat lukt niet altijd. De wereld om ons heen begrijpen is een complexe aangelegenheid. Juist door terug te kijken gaan we de verbanden zien en begrijpen waarom iets gebeurt zoals het gebeurt.Het einde van het jaar nadert en je ontkomt er toch niet aan, ook jij zult de komende dagen terugblikken op het afgelopen jaar. Maar als het goed is weet je nu iets beter waarom je dit doet en weet je ook dat terugblikken alleen maar gaat helpen in de toekomst. Dus terugkijken om vooruit te gaan. Mits je natuurlijk durft te erkennen dat je fouten hebt gemaakt en dat die ervaringen kunnen helpen in 2019.
De kunstenares Corry Ammerlaan van Niekerk maakte de sculptuur “Gebundelde samenwerking” en gaf daaraan de betekenis dat “De samenwerking omhoog tillen door een bundeling van krachten; zo kunnen we met elkaar de hele wereld aan”. Het inspireert het Dutch Romanian Network in hun samenwerking met Roemenië om naast hun te gaan staan en niet belerend tegenover hun en onze “werkelijkheid” als zaligmakend te duiden. Dan zal er wederzijds begrip en vertrouwen ontstaan en zal er een klimaat ontstaan waar ruimte is voor een vruchtbare samenwerking.
Media schijnen te willen uitvergroten waar landen onderling in verschillen, maar vrijwel nooit wat landen verenigd.Daarentegen komt  het begrip consensus bereiken bij politici  niet in hun woordenboek voor. Het is dan ook niet vreemd als zij in geloofwaardigeid inboeten, want juist door te blijven hameren op verschillende perspectieven en verschillende benaderingen te hanteren zullen zij die werkelijkheid niet beter gaan begrijpen.

Rest ons u sfeervolle Kerstdagen en een gezond en succesvol en uitdagend 2019 toe te wensen!
Ofwel
Crăciun fericit, mult noroc mai departe şi un an mai bun!!