CVM wordt opgeheven en toetreding tot Schengen volgt

CVM wordt opgeheven en toetreding tot Schengen volgtIn het Europees Parlement is met een grote meerderheid de resolutie  aangenomen om het bestaande Cooperatie en Verficatie Mechanisme (CVM)op te heffen. Overigens was het CVM dat zich vooral richt op justitiële hervormingen en aanpak van de corruptie, alleen voor Roemenië en Bulgarije van toepassing. Het impliceert tevens dat Roemenië in 2017 eindelijk zal toetreden tot de Schengenzone, wat Nederland destijds tegenhield door het onterecht te koppelen aan de bevindingen van het CVM.
Overigens zal er wel een andere vorm van toezicht komen, maar die geldt voor alle 28 lidstaten van de Europese Unie. CVM wordt opgeheven en toetreding tot Schengen volgt-2Deze nieuwe vorm draagt de afkorting van DRF en richt zich met name op democratie, rechtstaat en mensenrechten met inbegrip van landenspecifieke aanbevelingen op basis van indicatoren zoals de scheiding der machten, de vrijheid en de pluriformiteit van de media en de toegang tot de rechter.