DRN en Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacyregels gelden in alle landen van de Europese Unie. Uiteraard geldt de AVG ook voor de DRN en voor de ondernemers. Het voorstel is pas op 13 maart jl. aangenomen in de Tweede Kamer en op 15 mei jl.is het door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Slechts vier Europese lidstaten hebben hun regels op orde. Duidelijk is dat voor veel ondernemers de wet te complex is en zijn de gevolgen ervan moeilijk te overzien. Zeker omdat elk bedrijf anders werkt. De oplossing zit hem in maatwerk, volgens de ondernemingsorganisaties. Op individueel niveau kan een ondernemer dat zelf regelen. Maar maatwerk kan ook op brancheniveau, om zo grote groepen dezelfde soort ondernemers in één keer te bereiken. Verschillende brancheverenigingen hebben handleidingen of een toolkit ontwikkeld voor hun leden. Ontwikkelingen zullen wij in de komende nieuwsbrieven melden. Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom informeren we u graag over ons herziene privacy statement. In dit statement beantwoorden wij de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het Dutch Romanian Network. Daarbij geven wij voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. Ook hebben we meer informatie over uw rechten toegevoegd.
Klik hier om het bijgewerkte privacy statement te lezen. Uiteraard is deze ook van toepassing voor de DRN Nieuwsbrief, die in het voortraject al heeft geanticipeert op voornoemde wetgeving.
Wij conformeren ons aan de reeds vigerende uitgangspunten die samenvattend luiden:

  • Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.
  • Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
  • U heeft het recht om in te zien hoe we uw data gebruiken.
  • U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data).