DRN Task Force Agri&Food vraagbaak en vliegwiel

Deze groep deskundigen bestaat uit specialisten ieder op hun vakgebied, maar bovenal zijn het mensen die over hun eigen schaduw heen springen en hun kennis en ervaring willen delen met hun collega’s uit de agrarische  en daarmee verwante sector. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de samenstelling van een White Paper dat uiteindelijk dient om bepaalde zaken in overleg met het Roemeense Ministerie van Landbouw te versnellen en tegelijkertijd knelpunten op te lossen. Met andere woorden de daad bij het woord te voegen. Omdat de agrarische sector zowel in  Roemenië als in Nederland tot een topsector is bestempeld is een matchmaking van belangen voor de hand liggend, ook voor individuele bedrijven. Individueel opereren op internationale markten hebben een aantal bedrijven en/of instellingen tot hun schade doen inzien dat het leidt tot hoge kosten, tijdverlies en concurrentiekracht.
De agri-en foodsector kent vele deelsectoren en omdat de ketenontwikkeling en samenwerking in Roemenië nog in de kinderschoenen staat, is een gezamenlijk optreden van Nederlandse zijde wenselijk om te voorkomen dat we geen onderdeel van het probleem worden. Bovendien ontstaat door samenwerking synergie en last but not least is het geheel  meer dan de som van de delen.
Maak kennis met de mensen achter de schermen en raadpleeg de link https://www.wemote.nl/drn-task-force-agri-food-romania/