DRN verwelkomt wederom nieuwe leden

DRN verwelkomt wederom nieuwe ledenHet verheugt de DRN haar twee nieuwe leden te introduceren en dat zijn  Dălgiaş Development SRL gevestigd in de plaats Vama Buzaului(district Brasov). Zij hebben als doel om een ECO toeristisch resort te ontwikkelen en van Vama Buzaului een Agri-Eco toeristische bestemming te maken. Een en ander is volgens een geheel nieuw concept opgezet dat door hun Building the Future wordt genoemd; het reeds gestartte project heeft de naam Valley 21 gekregen. Zij zullen hun bijzondere aanpak c.q. concept op de komende Romanian Business Day nader toelichten.
Zie www.valley21.ro
Het tweede nieuw toegetreden lid is RoExpert. Zij verzorgen trainingen over de (zakelijke) cultuurverschillen tussen Nederland en  Roemenië al dan niet gekoppeld aan projectmanagement. Samen met hun partners adviseren zij bij juridische ondersteuning, marktverkenningen en ontwikkelingsstrategieën met name voor startende ondernemers. Zie www.roexpert.nl

RoExpert