Het EU-voorzitterschap van Roemenië: Een pittige agenda!

Een Brexit-deadline in maart, verkiezingen voor het Europees Parlement in mei, het beheren van de huidige agenda voor de ontwikkeling van het wetgevingskader – slechts enkele van de uitdagingen waarmee Roemenië wordt geconfronteerd gedurende zijn zes maanden belast met het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.
In januari 2019 nam Roemenië voor de eerste keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over – een van de belangrijkste Europese instellingen in Brussel, met belangrijke wetgevende en uitvoerende bevoegdheden. Een half jaar lang staat Roemenië centraal in de Europese besluitvorming en speelt het een belangrijke rol bij de inspanningen om het Europese project te ontwikkelen en te consolideren en de samenwerking tussen de lidstaten te versterken.
Het roulerend voorzitterschap van de Raad van de EU biedt de houder de gelegenheid om de Europese inzet te bevestigen en rechtstreeks bij te dragen aan de ontwikkeling van het blok. Aangezien dit de organisatie van talrijke evenementen op hoog niveau inhoudt, geniet de staat wiens beurt het is een goed extern zicht. Dit kan worden aangewend voor economische doeleinden, commerciële of investeringen, toerisme en culturele promotie.
Daarnaast hebben nationale inspanningen aan het roer van het EU-voorzitterschap langetermijneffecten door het contact op hoog niveau met nationaal politiek leiderschap, langetermijnconsolidering van het openbaar bestuur en de zichtbaarheid die het land wordt geboden, aangezien het elite Europese politieke en technische vergaderingen.
“Het EU-voorzitterschap bekleden is een primeur voor ons land en een gelegenheid om aan te tonen dat we in staat zijn om zo’n belangrijke taak te vervullen door een goede planning en coördinatie op nationaal niveau, en een duurzame dialoog met de EU-instellingen en de lidstaten van de Europese Unie”, aldus functionarissen van het Roemeense Ministerie van Buitenlandse Zaken (MAE).
Het mandaat van Roemenië wordt gekenmerkt door twee belangrijke aspecten: het voor de eerste keer aanhouden van deze rol en verkiezingen voor het Europees Parlement.
“De veronderstelling van het voorzitterschap [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][…] vereist een uitzonderlijke inspanning om een ​​nationale visie op de toekomst van de Europese Unie te consolideren en de bestuurlijke capaciteit te vergroten die nodig is om dit mandaat uit te oefenen”, aldus het MAE. “Het voorzitterschap van Roemenië moet optreden als een eerlijke bemiddelaar, verantwoordelijk voor het bevorderen van de onderhandelingen van de Raad over EU-wetgeving, zorgen voor de continuïteit van de EU-agenda en goede samenwerking tussen de lidstaten en de Europese instellingen.”

Drie missies
De eerste taak van Roemenië is het plannen en houden van vergaderingen binnen de verschillende Raadsformaties (met uitzondering van de Raad Buitenlandse Zaken) en zijn werkgroepen. Het voorzitterschap betekent in de allereerste plaats de plicht om tijdens de bijeenkomsten die Roemenië in Brussel zal houden, Europese belangen te bevorderen door te zorgen voor een behoorlijk onderhandelingskader.
De inspanningen zullen vooral gericht zijn op het presenteren van compromisvoorstellen die kunnen leiden tot de goedkeuring van gemeenschappelijke standpunten van de lidstaten. Het presiderende land moet ook als facilitator optreden, verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van de werkzaamheden van de Raad inzake Europese wetgeving, zorgen voor de continuïteit van de EU-agenda, goed georganiseerde wetgevingsprocedures en samenwerking tussen lidstaten.

De tweede missie bestaat erin de Raad te vertegenwoordigen in de betrekkingen met de andere instellingen van de Unie, met name de Europese Commissie en het Europees Parlement. In zijn werk werkt het voorzitterschap nauw samen met de voorzitter van de Europese Raad en met de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

De derde missie is om de EU in dialoog met externe partners te vertegenwoordigen door de tijdelijke vervanging van de hoge vertegenwoordiger in situaties waarin deze niet kan deelnemen.
De concrete verplichtingen van de rol vertalen zich in de nodige middelen voor het houden van ministeriële vergaderingen in Brussel, op ambassadeursniveau en meer dan 150 werkgroepen op het niveau van de Raad. In dit formaat worden 200 – 300 wetgevingsdossiers besproken tijdens meer dan 1500 formele en informele vergaderingen.
Voor praktische doeleinden zijn de voorzitterschappen gegroepeerd in een trio, dat een samenhangend algemeen kader biedt voor het werk van de Raad voor een ononderbroken periode van 18 maanden.
Recente voorzitterschappen zijn geëvolueerd in een complexe Europese en internationale context, met typisch drie situaties:
1) beheer van de huidige agenda voor de ontwikkeling van het wetgevingskader;
2) beheer van reacties op huidige / bekende crises (financieel systeem, migratie, enz.);
3) het beheren van antwoorden op onbekende crises, die op dit moment moeilijk te voorspellen zijn.

Het drielandenmandaat
De lidstaten die als president werken, werken in groepen van drie, genaamd trio’s, in een systeem dat is ingevoerd door het Verdrag van Lissabon in 2009. Het trio stelt langetermijndoelen vast en bereidt een gemeenschappelijke agenda voor, waarin de onderwerpen en belangrijke kwesties worden geregeld die moeten worden aangepakt de Raad gedurende 18 maanden.


Op basis van dit programma stelt elk van de drie landen zijn eigen, meer gedetailleerde programma op voor de zes maanden van zijn mandaat. Roemenië, Finland en Kroatië zullen samenwerken om langetermijndoelstellingen vast te stellen en een gemeenschappelijke agenda voor 1 januari 2019 tot 30 juni 2020 op te stellen. Het programma van de drie landen omvat een inleidende paragraaf waarin het actiekader, de missie en de contexten van de drie voorzitterschappen. De thematische afdelingen van het document waren gebaseerd op de structuur van de Strategische agenda van de Unie in Times of Change, zoals overeengekomen tijdens de Europese Raad van 27 juni 2014, waarin de gemeenschappelijke doelstellingen worden voorgesteld die door de drie voorzitterschappen zijn overeengekomen voor januari 2019 – juni 2020, over de volgende vijf prioriteitsgebieden: banen, groei en concurrentievermogen; burgers machtigen en beschermen; energie- en klimaatbeleid; vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid; versterking van de rol van de EU als mondiale speler.
De MAE ondertekende het programma op de Raad Algemene Zaken in Brussel begin december. Volgens de gewoonte presenteerde de afgevaardigde Roemeense Minister van Europese Zaken, George Ciamba, de belangrijkste elementen van het gezamenlijke werkprogramma van de EU-Raad voor de komende 18 maanden namens de presidenten van Roemenië, Finland en Kroatië.

“Er zijn drie hoofddoelen voor het trio van het voorzitterschap: het behoud van de Europese eenheid en de consolidatie van ons Europese project, essentieel in de context van het Brexit-proces en van de verkiezingen voor het Europees Parlement; inachtneming van overeengekomen politieke prioriteiten op Europees niveau; en effectieve communicatie over de toekomst van Europa “, zei Ciamba.
De afgevaardigde minister drukte de toezegging van Roemenië uit, als het eerste voorzitterschap van het huidige trio, om te zorgen voor een gemakkelijke overgang van het trio van Estland naar Bulgarije en Oostenrijk en alle nodige stappen te ondernemen om de Europese agenda en de steun van de lidstaten en Europese instellingen te bevorderen in dit verband.

Klaus Iohannis: Roemenië is klaar
Roemenië is bereid het voorzitterschap te houden, verzekerde voorzitter Klaus Iohannis, sprekend in Wenen op het Europees-Afrikaanse forum op hoog niveau.
“We zijn klaar en we zullen laten zien dat we een goed presidentschap kunnen hebben,” zei Iohannis. “Dit forum is buitengewoon belangrijk en komt op het juiste moment, aangezien het Oostenrijkse voorzitterschap eindigt en we al het Roemeense voorzitterschap betreden. De relatie tussen Europa en Afrika groeit en we willen het transformeren van een relatie waarin Europa ontwikkelingshulp heeft geboden in een relatie tussen gelijkwaardige partners die bereid zijn samen te werken en zich te ontwikkelen “, aldus Iohannis.

Tijdens de Europese bijeenkomst in Brussel benadrukte hij ook het belang van het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid in relatie tot de nieuwe begroting van de EU.
“In het debat over de toekomstige meerjarenbegroting van de Unie dankte de president van Roemenië voor de inspanningen van het Oostenrijkse voorzitterschap in dit dossier, waarbij hij benadrukte dat dit een staat is die het voorzitterschap van de Raad van de EU overneemt op Op 1 januari 2019 zal ons land optreden als eerlijke tussenpersoon en zal het dezelfde aanhoudende tempo van gesprekken blijven voortzetten om vooruitgang te boeken in de onderhandelingen “, aldus een woordvoerder van de president.
Iohannis verwelkomde de oprichting als een tijdelijk ijkpunt voor najaar 2019 voor een akkoord op het niveau van de Europese Raad, en zei dat deze toezegging een ambitieus tempo van onderhandelingen zou opleveren, ook tijdens het Roemeense voorzitterschap.
“Vanuit het oogpunt van de prioritaire doelstellingen voor ons land, als lidstaat, met betrekking tot de nieuwe begroting, wees de president van Roemenië op het belang van het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zoals ook door andere lidstaten wordt gesteund . Klaus Iohannis benadrukte het belang van een realistische benadering in toekomstige besprekingen, namelijk de noodzaak om de nieuwe prioriteiten en uitdagingen van de Unie op dezelfde manier te accommoderen via deze nieuwe begroting, “voegde ambtenaren toe.
Roemenië neemt ook de verantwoordelijkheid op zich voor het beheer van de interne dimensie van migratie en zal blijven werken aan het identificeren van oplossingen.

Wat de externe betrekkingen van de Unie betreft, bespraken de Europese leiders thema’s die verband hielden met de EU-top – Arabische Liga die op 24 en 25 februari wordt gehouden.

Tegelijkertijd hebben leden van de Europese Raad de recente ontwikkelingen in de Azov-zee en de Straat van Kerch benaderd, aangezien Rusland zijn militaire macht tegen Oekraïne gebruikt, en uiting geeft aan haar diepe bezorgdheid over de spanningen in de regio.
“De president van Roemenië bevestigde opnieuw de toewijding en steun van ons land voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne, binnen de internationaal erkende grenzen,” aldus functionarissen.
Het thema klimaatverandering werd ook behandeld in de context van de recente presentatie door de Europese Commissie van de voorgestelde strategie op dit gebied, getiteld A Clean Planet for All. Debatten over dit onderwerp zullen tijdens de ambtstermijn van Roemenië worden voortgezet.

Klimaatverbetering
Het thema klimaatverandering werd ook behandeld in de context van de recente presentatie door de Europese Commissie van de voorgestelde strategie op dit gebied, getiteld A Clean Planet for All. Debatten over dit onderwerp zullen tijdens de ambtstermijn van Roemenië worden voortgezet.

Op het gebied van veiligheid en defensie verwelkomde de Europese Raad de vooruitgang, waaronder de uitvoering van PESCO(Permanent gestructureerde samenwerking), de versterking van de militaire mobiliteit en de onderhandelingen over het Europees Defensiefonds, en de goedkeuring van het PSAC Civil Compact. President Iohannis verwelkomde de goedkeuring van het pact, waarin de toegevoegde waarde van de EU op het gebied van civiele crisisbeheersing wordt benadrukt, aldus een woordvoerder van de presidentiële administratie.
Europese leiders wisselden ook van gedachten over de uitkomst van de dialoog en het overleg met de burgers van de lidstaten, op basis van het verslag van het Oostenrijkse voorzitterschap in samenwerking met Roemenië als toekomstige houder van het roterend voorzitterschap.

“De Roemeense president verwelkomde de resultaten van het burgeroverleg over de toekomst van de Unie, en benadrukte dat zijn land dit initiatief vanaf het begin heeft gesteund, zeer nuttig om de verwachtingen van de Europese burgers te vormen in de context van reflectie over de toekomst van de Unie. de EU en met het oog op de informele top in Sibiu van mei 2019 “, aldus de functionarissen.
Op de grotere Eurotop hebben de Europese leiders de besprekingen voortgezet over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Iohannis verwelkomde inspanningen om de EMU te versterken en bevestigde de steun van zijn land voor dit doel.

Wat de Brexit betreft, zijn de Europese leiders overeengekomen dat de terugtrekkingsovereenkomst met het VK en de EU niet kan worden heropend. President Iohannis heeft de aanpak van de EU-27 volledig gesteund en aangegeven dat Roemenië de besprekingen over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK zo snel mogelijk in zijn ambtstermijn wil beginnen.

Viorica Dancila: vier pijlers voor het mandaat
Voor de premier Viorica Dancila zijn de prioriteiten van het Roemeense voorzitterschap in vier pijlers ondergebracht: Europa van convergentie, Europa van veiligheid, Europa – wereldspeler en Europa van gemeenschappelijke waarden.

Convergentie
Ze voegde eraan toe dat de eerste pijler – het Europa van de convergentie – gebaseerd is op “groei, cohesie, concurrentievermogen, connectiviteit”.
“Convergentie en cohesie om te zorgen voor duurzame en rechtvaardige ontwikkeling voor alle Europese burgers zijn van essentieel belang voor de bevordering van een verenigd Europa en voor het vergroten van het mondiale concurrentievermogen van de EU.
Dit moeten mijlpalen van actie op Europees niveau zijn en tegelijkertijd de belangen van Roemenië als EU-lidstaat weerspiegelen. De besluiten over de toekomst van het Europese beleid moeten worden weerspiegeld in de financieringsprioriteiten van de Unie. Als zodanig zal het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de EU bijdragen aan het projecteren van het volgende meerjarig financieel kader na 2020 met het oog op het bereiken van de doelstellingen in de komende zeven jaar om te zorgen voor het evenwicht tussen beleid dat groei en convergentie in de gemeenschap genereert. ruimte, “zei Dancila.
Volgens haar heeft het voorzitterschap van Roemenië tot doel “het economische, financiële en fiscale werk te bevorderen om groei en investeringen te stimuleren en structurele hervormingen te ondersteunen” en bij te dragen aan “de versterking van de EMU”.
Over hetzelfde thema van convergentie, vervolgde zij, heeft het Roemeense voorzitterschap belangstelling voor de sociale dimensie door de implementatie van de Europese pijler van sociale rechten. Dancila voegde hieraan toe dat een andere richting “de bevordering van onderzoek en innovatie” is en ten eerste “digitalisering en connectiviteit als sleutelfactoren voor het vergroten van het concurrentievermogen van de Europese industrie”.
“De digitalisering van de Europese industrie zal een nationaal onderwerp met een eerste prioriteit zijn dat op EU-niveau moet worden bevorderd. We zullen de diversificatie van de huidige industriële basis in de EU stimuleren door de digitalisering te bevorderen en kunstmatige intelligentie in industriële processen te implementeren, “zei ze.
De premier merkte op dat een andere prioriteit connectiviteit is.
“Zorgen voor echte convergentie (…) hangt direct af van het maken van allerlei verbindingen, vooral in minder ontwikkelde gebieden. Het verbinden van deze regio’s met de rest van Europa in alle mogelijke vormen via transport-, energie- of digitale netwerken is een van de veiligste en meest efficiënte manieren van ontwikkeling. Connectiviteit zorgt voor de functionele circulatiestromen van grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen, energie en menselijke hulpbronnen, essentieel voor economische ontwikkeling, “zei de premier.

Europa van veiligheid
Dancila breidde ook uit naar een andere pijler – Europa van veiligheid.
“Met betrekking tot de interne veiligheid zullen we ons concentreren op het verbeteren van de samenwerking en interoperabiliteit op Europees  niveau tussen specifieke nationale systemen en structuren. We zijn vooral geïnteresseerd in het beschermen van burgers, bedrijven en openbare instellingen in de online ruimte en het vergroten van de veerkracht van de Unie tegen cyberaanvallen.

Cybersecurity kan niet langer als optioneel worden beschouwd, dus elk project met betrekking tot de informatiemaatschappij moet rekening houden met de cyberbeveiligingscomponent “, onderstreept de premier.

Migratie
Ze bracht ook een ander belangrijk onderwerp naar voren op de Europese agenda: migratie. “Het is een is een buitengewoon moeilijke kwestie en men is niet in geslaagd om een ​​unitaire positie van de lidstaten samen te brengen, en daarom zijn we van plan nieuwe oplossingen te formuleren die een efficiënt en duurzaam beheer garanderen. Wij zijn met name geïnteresseerd in de versterking van de buitengrenzen van de EU, onder meer door de operationele capaciteit van het Europees grens- en kustwachtagentschap te versterken. Het is ook in onze ogen belangrijk om de samenwerking met de landen van herkomst en doorreis te bevorderen en ik ben ervan overtuigd dat de meest effectieve manier om migratie aan te pakken is om de diepere oorzaken ervan, de bron van dit fenomeen, te bestrijden “, zei Dancila.
Bron: Business Review[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]