Europees Mobiliteitspact bevordert protectionisme en tweedeling

Het mobiliteitspact is een initiatief van Frankrijk en België dat vooral is ingegeven door nationalistische vakbonden en zou de eigen transportondernemingen moeten beschermen tegen vervoerders uit Centraal- en Oost-Europa(CEE).


Dus volkomen in strijd met de wens van de Europese samenwerking die beide landen menen voor te staan. Na Frankrijk en België  blijken diverse West- Europese landen, waaronder Nederland ook voorstander van het laakbare mobiliteitspact te zijn!
Dat protectionisme als een boemerang werkt, dus als schieten in eigen voet zal uitwerken, schijnt niet tot de beleidsmakers door te dringen. Het doorvoeren van dit mobiliteitspact zal niet zonder gevolgen blijven. Er zal een ongewenste tweedeling binnen de Europese Unie ontstaan en de landen die deel uitmaken van Centraal- en Oost-Europa zullen dan om te overleven eenzelfde maatregel doorvoeren en dan zullen er zowel in West-Europa als in Centraal- en Oost-Europa alleen maar verliezers zijn. Hoe kortzichtig kun je zijn, vragen wij ons af!


Blijkbaar gaan de werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland(TLN) en de FNV-Transport en Logistiek voorbij aan de realiteit die bonafide ondernemers uit de logistieke- en transport dagelijks ervaren. Laten we eens een paar feiten op een rijtje zetten:

  • Onder het mom van sociale dumping moeten de CEE-chauffeurs iedere 4 weken terug naar thuisland en de vrachtauto iedere 8 weken. Gevolg van de vrachtauto iedere 8 weken retour is gigantisch:
  • Er moeten voldoende ladingen op de markt zijn tussen bijvoorbeeld West-Europa en Roemenië en die zijn er niet.
  • Gevolg is dat er ritten onder kostprijs worden aangenomen.
  • Van de 8 weken wordt er 1,5 week (rondrit EU-RO v.v.) met verlies gewerkt, dit moet gecompenseerd worden voor ritten binnen West-Europa, waardoor minder concurrentie ontstaat
  • Veel kleine transportbedrijven in CEE zullen hierdoor afhaken

Vroeg of laat worden halve waarheden leugens en dan doelen wij op het feit  dat men compleet voorbij gaat aan het feit dat er in West- Europa en dus ook in Nederland al vele jaren lang een schrijnend tekort aan chauffeurs is.


Ook wordt vaak “sociale dumping” ten onrechte gebruikt en men beroept zich op het feit dat de CEE-chauffeurs worden uitgebuit, terwijl de bonafide transportbedrijven een goed salaris betalen. Chauffeurs verdienen tussen €2000,-/2200,- netto per maand. Dit komt omdat het basissalaris laag is (ca. € 850,-per maand), maar aangevuld wordt met (onbelaste) onkostenvergoedingen. Ons advies zou zijn beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald om te voorkomen dat men je later de vraag stelt of je een halve waarheid hebt verteld en dan concluderen dat je twee keer liegt als je de andere helft verteld.