Haven van Constanta moet Roemeense economie aanjagen

De voormalige Commissaris van de Koningin Karla Peijs die thans de Europese coördinator van de Rijn-Donau-corridor van de Europese Commissie is, vindt dat Roemenië alles in het werk moet stellen om de scheepvaart op de Donau het hele jaar mogelijk te maken.Zij vond de toenmalige Minister van Transport Ramona Manescu aan haar zijde die onder andere de aanleg van binnenhavens entameerde, maar thans ligt deze ontwikkeling wederom stil. In een interview met Ziarul Financiar geeft zij aan dat het vele malen goedkoper is om de Donau het gehele jaar bevaarbaar te maken dan wegen en spoorwegen aan te leggen.


De Donau is is op dit moment de onbelemmerde “highway” van Constanta naar West-Europa inclusief Rotterdam, maar in de zomermaanden is door een te lage waterstand de Donau moeilijk bevaarbaar.
De haven van Constanta heeft eenzelfde grote betekenis voor de Roemeense economie als de haven van Rotterdam voor de Nederlandse economie, hoewel de haven in grootte sterk verschillen. Echter de achterland(hinterland) functie van Rotterdam is goed georganiseerd en deze laat in Constanta te wensen over. Zelfs een bescheiden aanpassing van de aanleg van de snelweg in 2012 van Constanta naar Boekarest had tot gevolg dat het BBP tweemaal sneller groeide als elders in het land. De MoU die reeds in 2011 werd getekend voor samenwerking tussen Rotterdam en Constanta ligt ergens in een stoffige bureaulade en belangstellende investeerders hebben hun plannen op hold gezet of geheel geannuleerd. Het is te hopen dat Karla Peijs geen roepende in de woestijn blijft, want in feite kan het leiden tot een win-win situatie zoals destijds ook door European Gateways Platform werd aangegeven die zijn opgegaan in het Dutch Romanian Network.