Herstel vertrouwen in Roemeense economie

Het vertrouwen in de Roemeense economie blijft zich herstellen na de ineenstorting tijdens de pandemie. Sterk rendement in bouw en industrie . Het vertrouwen van de bevolking en bedrijven in de economie bleef zich herstellen in juni, nadat de ineenstorting zich voordeed tegen de achtergrond van de pandemie en de daarmee verband houdende  beperkingen. Bouw en industrie leverden het snelste rendement op.
Volgens door de Europese Commissie gepubliceerde gegevens voor juni steeg de ESI (Economic Sentiment Indicator), die het vertrouwen in de economie meet, van 68,5 punten in de voorgaande maand naar 77,2 punten. De indicator heeft zich tot dusver hersteld van ongeveer een derde van de daling die in maart en april werd opgetekend, merken analisten van BCR(Banca Comercială Română onderdeel van Oostenrijkse Erste Group) op.  In april daalde de indicator tot een dieptepunt van 18,3 jaar op 65,3 punten te midden van door autoriteiten opgelegde beperkingen in het kader van de Covid-19-  pandemie. Destijds kende ESI de grootste daling sinds 1992, met de sterkste impact in de industrie, diensten en handel. ESI is een samengestelde index, gebaseerd op een enquête, die de perceptie van marktdeelnemers en de bevolking laat zien over de huidige toestand van de economie, evenals verwachtingen voor toekomstige ontwikkelingen. In de bouwsector werd in juni het sterkste rendement behaald (+12,9 punten). Ook werd een aanzienlijk herstel opgetekend in de sector (+7,6 punten).
De productiesector in Roemenië profiteert van de integratie in Europese waardeketens, waar buitengewone fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen zouden kunnen leiden tot een relatief snel herstel. Het onderdeel van de productieverwachtingen lag zeer dicht bij het crisisgemiddelde van vóór Covid-19. De activiteit in de bouwsector is de afgelopen maanden voortgezet, mede dankzij de toename van openbare investeringen in infrastructuur “, blijkt uit een nota van het BHG. De Employment Expectations Indicator (EEI) is in juni gestegen naar 91 punten, van 76,2 punten in mei en 57,9 punten in april. De indicator is de afgelopen twee maanden hersteld, ongeveer tweederde van de daling in maart en april. Zowel ESI als EEI blijven voorlopig onder het langjarig gemiddelde van 100 punten.