Huidige arbeidskosten in Roemenië

Enerzijds kende Roemenië over 2018 de grootste procentuele stijging van de arbeidskosten in de Europese Unie, maar anderzijds in absolute termen zijn de lonen in Roemenië echter een van de laagste in de Europese Unie volgens Eurostat.
In oktober-december 2018 stegen in Roemenië de arbeidskostenkosten met 13,1% ten opzichte van de laatste drie maanden van 2017. Roemenië registreerde de plotselinge stijging van de arbeidskosten in de EU meer boven het gemiddelde van alle 28 lidstaten met 2,8%. De stijging van de arbeidskosten in Roemenië werden vooral veroorzaakt door de gestegen lonen in de publieke sector, maar ook bij de private bedrijven werd  een toename vastgesteld. Zo liet de publieke sector een stijging van het personeelsbestand  van 21,4% zien in het vierde kwartaal van 2018 in vergelijking met dezelfde periode van 2017, terwijl in de private sector  stijging van de arbeidskosten liet zien van 10,3%. In het vierde kwartaal van 2017, vergeleken met dezelfde periode van 2016, had Roemenië een nog snellere stijging van de loonkosten van 14,4%.In het Roemeense bedrijfsleven stegen de arbeidskosten per bedrijfstak met 8,9% in de industrie, met 16,7% in de bouw en met 10,4% in diensten.

Volgens de meest recente gegevens van het National Institute of Statistics (INS), gemeten in december 2018, bedroeg het gemiddelde nettoloon in de Roemeense economie €  621. Het bruto nominaal gemiddeld salaris was € 1037. Vanaf 1 januari 2019, wordt het minimumloon verhoogd in alle economische sectoren, met name in de bouwsector en werknemers met een hogere opleiding, wat leidde tot loonsverhogingen met name in de private sector.Zo nam het minimumloon toe van € 399 tot € 437 bruto. In € 437 minimum bruto salaris per maand netto salaris (in de hand) door de werknemer ontvangen is en het totaal betaald door het bedrijf zijn € 447. Ook hebben mensen in het hoger onderwijs een minimum bruto salaris van € 493 per maand. Bij een minimum brutoloon van € 493 ontvangt de werknemer netto € 300 en de totale kosten voor het bedrijf zijn € 504. Ook wordt in bepaalde bouwbedrijven tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 voor de bouwsector het gegarandeerde minimum bruto nationaal salaris vastgesteld op € 630 per maand voor een normaal werkprogramma in een gemiddelde van 167(in NL 173: Dit is als volgt berekend: Er zitten gemiddeld 260 werkdagen in een jaar, weekenden zijn hier al afgehaald, feestdagen niet.
260 / 12(maanden) x 8 (werkuur per dag) = 173,3 uur) uur per maand. Zo ontvangt de onbetaalde werknemer in de bouwsector, onder normale arbeidsomstandigheden, een bruto minimumloon van € 630 en ontvangt  netto € 496 en zijn de loonkosten voor de werkgever  € 630.Bij deze minimumloonniveaus werd ook geen rekening gehouden met persoonlijke aftrekposten.