ING herziet zijn groeiprognose voor Roemeense economie

ING Bank Romania heeft de groeiprognose voor de Roemeense economie negatief herzien en voor dit jaar een economische krimp van 0,9% geschat. Ook de schattingen voor de regio zijn herzien. “Hoewel  we vorige week nog relatief optimistisch waren, doen de signalen die we van de reële economie ontvangen ons verwachten dat het BBP in 2020 zal krimpen. Behalve een tijdelijke boost in het winkelgebied vanwege de angstfactor, gewoon we kunnen de komende maanden niets goeds verwachten “, zegt Valentin Tătaru, econoom bij ING Roemenië die onlangs op de Romanian Business Day in Wassenaar een en ander toelichtte.
“Als resultaat verwachten we een eerste kwartaal van stagnatie in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019, een verschrikkelijk tweede kwartaal van 2020 en een geleidelijk herstel daarna, wat zal leiden tot een (min) -0,9% bbp-groei “, voegt Tătaru toe.
Wat de inflatie betreft, wordt verwacht dat de stijging van de consumentenprijzen zal dalen als gevolg van de dalende brandstofprijzen en de daling van de vraag aan het einde van het jaar met 2,5% op jaarbasis. De eerdere raming voor de inflatie eind 2020 was 2,8%.
Wat de wisselkoersen euro / leu betreft, handhaafde ING Bank haar schatting dat één euro aan het einde van het jaar 4,85 lei waard zou zijn. Analisten tonen echter aan dat het mogelijk is dit niveau in het tweede kwartaal van dit jaar te doorbreken, waardoor de Nationale Bank(NBR) oploopt tot een maximum van 4,86 ​​lei / euro, een evolutie gevolgd door een quasi-stagnatie en een terugkeer naar 4,85 lei eind 2020. ING overweegt dit jaar geen verlaging van de referentierente door de NBR.
Op dinsdag 16 maart, kondigde Tătaru aan dat het voor dit jaar een begrotingstekort van meer dan 5% van het BBP verwacht, zelfs als de pensioenverhoging van 40% naar verwachting vanaf 1 september zal worden toegepast, zou worden uitgesteld.
De door de economen van ING Bank voorspelde economische krimp volgt op een economische groei van 4,1% in 2019. De doelstellingen van Roemenië, vóór het plotseling optreden van de Corona crisis, waren een economische groei van 4,1% en een begrotingstekort dat afnam van 4, 6% van het BBP in 2019 tot 3,6% van het BBP dit jaar.
Analisten laten zien dat een eenpuntsvermindering van de economische groei een stijging van het begrotingstekort met 0,4% van het BBP impliceert.