ING over het Roemeense budget voor 2021: het had niet beter kunnen zijn

Onder de druk van rigide uitgaven die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, had het Roemeense begrotingsplan voor 2021 volgens analisten van ING Bank nauwelijks optimistischer kunnen zijn dan in de vorm die door het ministerie van Financiën is gepubliceerd. De geconsolideerde begroting voor dit jaar is opgesteld rekening houdend met opbrengsten van 364,9 miljoen lei, uitgaven van 444,9 miljoen lei, een tekort van 80 miljard lei en een economische groei van 4,3%. Het voorspelde niveau van het bbp voor 2021 is 1.116,8 miljard lei.

Aan de inkomstenkant wordt verwacht dat alle grote categorieën in 2021 zullen verbeteren, in lijn met het economische herstel, met een verwachte omzetgroei van 13,1% in vergelijking met het voorgaande jaar (j / j).

Ingewikkelde uitgavenvergelijking

De uitgaven zullen dit jaar naar verwachting met 4,8% stijgen. In wezen zijn de lonen en pensioenen in de publieke sector geblokkeerd op het niveau van 2020, zijn subsidies en uitgaven voor goederen en diensten verlaagd, terwijl de investeringsuitgaven met 15,7% zullen toenemen.

De uitgaven voor COVID-19 zullen naar verwachting dalen van 4,85% tot 3,65% van het bbp.

“Interessant genoeg zien we echter een toename van de bedragen die als onderpand worden gebruikt in verband met de financieringsregelingen van het MKB en grote bedrijven. Deze garanties zullen toenemen van 1,2% van het bbp in 2020 tot 2,52% van het bbp in 2021 en zijn opgenomen in ondersteunende maatregelen om de effecten van COVID-19 te bestrijden “, aldus ING-analisten in een nota gericht aan beleggers.

Gezien de bovenstaande cijfers verwacht de regering dat de bruto overheidsschuld zal toenemen en zich vervolgens zal stabiliseren op ongeveer 55% van het bbp.