Innovatie en kennis bieden als “exportproduct” enorme kansen

Op het onlangs gepubliceerde European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie blijkt dat Roemenië in vrijwel alle sectoren het laagste scoort en op de onderste plaats staat van onderstaande ranglijst, terwijl Nederland hoog scoort en tot de top vijf in de Europese Unie behoort. Een nadere beschouwing van de indicatoren laat zien dat vooral  het Midden- en Kleinbedrijf slechte resultaten laat zien.

Innovatie en kennis bieden als exportproduct enorme kansen

Er is geen diepgaand onderzoek voor nodig dat in Roemenië nog een wereld te winnen is en het ook niet noodzakelijk is (zeker niet voor het MKB) om de grote stap te maken naar markten in Azië en Afrika. In vrijwel alle bedrijfssectoren is behoefte aan kennisoverdracht, zoals de agrisector, watersector, logistieke sector, financiële technologie, healthtech, blockchain technologie, kortom in alle topsectoren van het Nederlandse bedrijfsleven. Innovatie is geen quick win, dus men zal wel met een horizon van een aantal jaren rekening moeten houden, maar het is wel van belang om bedrijven in het MKB Innovatie en kennis bieden als exportproduct enorme kansen-2toekomstbestendig te maken of te houden. Uiteraard zijn er reeds activiteiten in deze sfeer waar te nemen, maar deze zijn kleinschalig te noemen. In het algemeen gesteld zal Nederland zeker een tandje bij moeten zetten indien zij zich niet uit de markt willen laten drukken. Ons land staat niet meer op de shortlist van de Roemeense overheid en heeft veel goodwill verspeeld door de Nederlandse houding ten opzichte van de toetreding tot de Schengenzone. De laatste jaren zijn we te ver doorgeschoten en is de balans tussen koopman en dominee op diverse niveaus verstoord.