Kruitdampen Roemeense verkiezingen (6 december jl.)trekken langzaam op

Hoewel op het moment van schrijven deze nieuwsbrief nog niet alle stemmen zijn geteld(ca.96,43%) tekent de samenstelling van de nieuwe regeringscoalitie zich al af. De partijen PNL en USR-PLUS(liberaal en sociaal-liberaal) hebben al voor de verkiezingen uitgesproken dat zij niet zij aan een te vormen regering c.q.coalitie  deelnemen waarvan de PSD(socialisten) deel van uitmaken. Inmiddels heeft de UDMR(partij van Hongaarse minderheid) zich bij de coalitie PNL en USRPLUS aangesloten.

Wij beperken ons tot het beperkt weergeven van de huidige situatie omdat deze nog een voorlopig karakter heeft en geven alleen de meest opmerkelijke zaken weer, alsmede de eerste commentaren van de internationale pers.

  • De huidige interim premier Ludovic Orban (PNL) zal conform de artikelen 101, 106 en 110 van de Roemeense Grondwet aftreden omdat hij (dus tijdelijk) leiding gaf aan een interim regering.
  • Op dit moment spreken de eerder genoemde partijen al over het aantal ministeries, de voorkeuren voor bepaalde ministers posten, te benoemen premier en vele andere zaken. Men wil geen Belgische toestanden die extreem lange periodes kennen om een regering te vormen.
  • Het opkomstpercentage was 31,84%; het laagstein de postcommunistische geschiedenis van Roemenië
  • Roemenië heeft een kiesdrempel van 5%
    Het Roemeense parlement heeft 136 senatoren en 329 afgevaardigden
  • Sinds ca. een half jaar heeft ook Roemenië ook een extreem rechtse nationalistisch partij met een sterk xenofoob karakter die Alliantie voor de Unie van Roemenen (AUR) wordt genoemd(AUR is in de Nederlandse vertaling Goud) wordt genoemd. Alle Roemeense partijen hebben afstand van deze politieke randfiguren genomen, lijkend op een cordon saitaire. Deze partij wist nog ruim 8% bij de verkiezingen te scoren ondanks dat veel Roemenen zich nog de extreme partij Romania Mare Greater Romania Party – PRM] weten te herinneren.