Landbouw is een van de snelst groeiende bedrijfssectoren in Roemenië

De Keysfin-analyse toont aan dat landbouw een winstgevend gebied kan zijn voor Roemeense bedrijven, maar er moet worden vermeld dat deze bedrijven ook profiteren van massale nationale en Europese subsidies. Ondanks de uitdagingen met betrekking tot onvoorspelbare weersomstandigheden of moeilijke toegang tot financiering, van de meer dan 23.500 bedrijven die actief zijn in de agrarische sector, hebben ongeveer 13.600 (58%) winst gemaakt, 7.200 (30,5%) verlies en, de rest registreert break-even in 2018.
Hoewel de totale nettowinst van de sector 4,9 miljard lei bedroeg, 61% hoger dan in 2014, daalde deze ten opzichte van het voorgaande jaar en lag 14% onder het niveau van 2017 wegens klimatologische omstandigheden.
Bovendien wordt de landbouw een steeds stabielere sector, zoals blijkt uit de daling van het aantal faillissementen met 18% in vergelijking met 2017 en met 46% in vergelijking met 2014. In de context van de vertraging van de wereldeconomie voorspellen KeysFin-specialisten voor 2019 een stabilisatie van het aantal faillissementen van bedrijven met een landbouwprofiel in Roemenië op iets meer dan 300.

Net als andere sectoren worden de werkgevers in de landbouw ook geconfronteerd met een gebrek aan werknemers. De afgelopen jaren hebben de versnelling van het migratieproces laten zien, omdat elders  hogere lonen worden betaald en er geen vooruitzichten zijn dat daar verbetering in komt..Er is dus een  groot tekort aan arbeidskrachten in de landbouw en deze vacatures zijn moeilijk te vervullen. Zo daalde de beroepsbevolking in de landbouwsector met 7,4% in vergelijking met 2017 en met 2,8% in vergelijking met 2014, tot 121.400 werknemers.
In deze context, maar ook als gevolg van de beslissingen om het minimumloon te verhogen, zijn de gemiddelde kosten voor een werknemer in de landbouw de afgelopen vijf jaar met 74% gestegen. De groei is 4 keer sneller dan de geregistreerde  arbeidsproductiviteit, een evolutie die moet worden geïnterpreteerd als een risico op middellange termijn, met een impact op het concurrentievermogen. Een ander aandachtspunt is het feit dat meer dan 9.700 landbouwbedrijven (bijna 42%) geen werknemers hadden in 2018, dus eenmansbedrijven zijn.

Als men de Nederlandse situatie beziet, die weliswaar niet één-op-één vergelijkbaar is met de Roemeense situatie komen er steeds meer signalen dat veel landbouwers overwegen om zich in Roemenië te vestigen, waar de situatie op langere termijn meer perspectief lijkt te bieden dan in Nederland. Het was voor de DRN een aanleiding om een aantal jaren geleden een Task Force Agri & Food op te richten om dit proces op een pro actieve wijze te begeleiden en te attenderen op de kansen en de valkuilen.