Nieuwe Europese Commissie en Parlement bevestigen Roemeense toetreding tot de Schengen

Tijdens het bezoek van de Roemeense premier Ludovic Orban aan Brussel waar hij verschillende Europese leiders ontmoette, bevestigde de Commissievoorzitter Ursula von der Leyen evenals haar voorganger Jean Claude Juncker dat Roemenië reeds lang aan alle voorwaarden van toetreding tot de Schengenzone heeft voldaan. Ook het Europees Parlement heeft reeds lang hiermee ingestemd.


Dergelijke besluiten moeten echter ook nog de Europese Raad(regeringsleiders) passeren en daar is nog steeds het ondemocratisch vetorecht van toepassing wat veelal tot besluiteloosheid leidt.

Met name Nederland is daar altijd de dwarsligger geweest die de regels tijdens het spel veranderde en daaraan ook het voldoen aan het Coöperatie- en Verificatie Mechanisme (CVM) koppelde en derhalve gebruikmaakte van het ondemocratisch vetorecht hebben de DRN, het VNO-NCW en de NRCC daartegen middels een gepubliceerd statement bezwaar aangetekend, wat door de Nederlandse regering werd genegeerd. Deze handelswijze heeft destijds diepe sporen getrokken in de Roemeense maatschappij en men beleefde dat als een behandeling van een tweederangs natie en zij niet als een volwaardig lid van de Europese Unie wordt gezien. Gevolg was dat Nederlandse ondernemers bij overheidsopdrachten aan het bedrijfsleven regelmatig werden genegeerd. De in 2019 gehouden Europese verkiezingen hebben aangegeven dat er thans in Nederland een pro-Europese koers wordt voorgestaan. En om de nieuwe ECB president Christina Lagarde te parafraseren vertrouwen wij erop dat premier Rutte geen havik wil zijn en ook geen duif, maar een uil.  Hij kan dan eventueel tégen voorstel stemmen en tevens te berusten in het besluit van de meerderheid en het vetorecht niet uit te oefenen. Maar geloofwaardiger zal een stem voor de toetreding zijn. Tenslotte is het geen gunst die aan Roemenië wordt verleend, het is hun goed recht!