Nieuwe kansen voor gesaneerde varkenshouders in Roemenië

Roemenië was tot de ‘wende ‘ een belangrijke producent van varkensvlees. Na ‘89 is de productie ingestort en tot op heden niet terug gekomen op het oude productie niveau. Roemenië consumeert ongeveer 30 kg per hoofd per jaar dat is 53 % van de vlees consumptie;  de zelfvoorzieningsgraad was de afgelopen 10 jaar 60-72 %.
In de omvangrijke graanteelt is grote behoefte aan dierlijke mest. Van de benodigde biggen voor de mesterij wordt een omvangrijk deel geïmporteerd; dit zou met name kansen voor de Nederlandse varkenshouders die uitgekocht worden, kunnen bieden.
Want in Nederland staat de varkenshouderij onder grote druk vanwege milieu problemen. Er is net een saneringsronde geweest ( subsidieregeling sanering varkenshouderij) waarvoor € 455 mln. beschikbaar is gesteld. 407 varkenshouderijen met in totaal 900.000 varkens zijn goedgekeurd voor deze ronde; nog 95 zitten inde wachtkamer. Het betreft onder meer 133 vermeerderingsbedrijven en 176 vleesvarken producenten.
De aangemelde bedrijven liggen met name in Brabant en Limburg:  802.000 varkens; het restant 108.000 bevindt zich in Gelderland, Utrecht en Overijssel.
Als de uitgekochte bedrijven hun bedrijf beëindigen moeten ze afrekenen met de fiscus maar bij voortzetting van het bedrijf in bijvoorbeeld Roemenië hoeft dit niet. Wel wordt er dan een zogenoemde conserverende heffing opgelegd over de virtuele boekwinst dit is volgens een wet van 2015 ( conserverende heffing bij emigratie). Echter dat hoeft geen beletsel te zijn en wij geven dat in een apart bericht in deze nieuwsbrief aan.
Uit het voorgaande volgt logischerwijs dat het van invloed is op de gehele keten van de varkenssector, dus er ook kansen ontstaan en deels al in ontwikkeling zijn voor de fokkerij, vermeerderingsbedrijven, stallenbouw en inrichting, voersystemen, dierengeneesmiddelen, slachtsystemen, koelhuizen, etcetera.
Uiteraard is het ook nuttig om kennis te nemen van het onderzoek van de Landbouwuniversiteit Wageningen “Kansen voor commerciële varkensproductie in Roemenië” dat wij onlangs publiceerden op onze website, zie https://www.wemote.nl/publicaties-2/
Kortom, het is het overwegen waard om eens over de grens te gaan kijken en daarbij een land te kiezen waar ruime mogelijkheden zijn en zo’n land is Roemenië!
Bron: Reinder Schaap, voorzitter DRN Task Force Agri & Food Romania en voormalige landbouwraad van Roemenië.
Voor nadere informatie: info@agriprogress.nl