Onderzoek naar vestigingsplaatsen en koopkracht in Roemenië

De GfK Group (Gesellschaft für Konsumforschung) is het grootste Duitse marktonderzoeksinstituut en een van de vier grootste marktonderzoeksorganisaties in de wereld. Deze gerenommeerde organisatie heeft een gedegen onderzoek gedaan naar interessante vestigingsplaatsen en het mede gerelateerd aan koopkracht en grondprijzen.

Over het hele land steeg het jaarlijkse netto inkomen per hoofd van de bevolking met 18% in 2018, tot 5.083 euro, van 4.556 euro in 2017 en 4.181 euro in 2016, volgens GfK-gegevens. De districten Botoșani, Vaslui, Călărași en Giurgiu vertegenwoordigen de extreme polen, met de laagste koopkracht.Overige districten met koopkracht onder het landelijk gemiddelde zijn Suceava, Neamț, Vrancea, Buzău, Ialomița, Teleorman, Olt, Mehedinti door Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Harghita, Covasna, Bacău, Iași, Brăila, Tulcea, Vâlcea, Dolj, Caraș-Severin, Gorj, Sălaj en Mureș zoals op bijgaande kaart in beeld gebracht.
De districten in de buurt van het gemiddelde niveau in het land vanuit het oogpunt van koopkracht zijn die landen die steden in de ontwikkelingsconcurrentie omvatten: Prahova, Argeș, Constanța, Alba en Arad. Hier wordt een aanzienlijke economische groei voorspeld, ze dienen als satellieten van de grote economische centra en profiteren van de investeringen van de spelers die hun activiteiten verplaatsen in de nabijheid van de grote economische centra die ontoereikend worden (Cluj, Timișoara, Brașov).Al deze steden bezetten topposities in de absorptie van Europese fondsen en infrastructuurontwikkeling. Arad heeft een groot aantal transportverbindingen met het Europese wegennet verzorgd, terwijl Alba Iulia de absolute nationale leider is onder de slimme steden in het land, die de meeste smart city- projecten geïmplementeerd.
De groep districten met bovengemiddelde koopkracht begint met Brașov en Sibiu op de kaart van de economische ontwikkeling van het land en de motoren van het centrale gebied van Roemenië. Gedurende vele jaren is hier een nieuw industrieel gebied van het land opgezet dat enorme investeringen aantrekt. Onderstaand een nadere beschouwing van deze twee districten en hun “hoofdsteden”:
Brasov
De stad Brasov heeft zich ontwikkeld op verschillende marktsegmenten, voornamelijk op het gebied van onroerend goed en zakelijke dienstverlening, vanwege het aantal mensen met technische vaardigheden en taalvaardigheden, de centrale geografische positionering, de lagere kosten voor andere locaties en de zeer goede levensomstandigheden. Tegelijkertijd heeft de provincie Brașov de meeste industriële parken in het land (10), na Prahova (15) en Cluj (11), en heeft de ontwikkeling van de auto- en detailhandel ook een enorme vlucht genomen in de woningbouw. Zo werd in 2017 het grootste aantal woningen in wooncomplexen in de post-communistische geschiedenis van Brașov voltooid.
Sibiu
Sibiu is op zijn beurt een magneet geworden voor investeerders die naar Roemenië komen en aantrekkelijk zijn voor de auto- en IT-industrie. De grootste industriële werkgever in de provincie en de gigant in de auto-industrie – Continental – breidde zijn investering in 2018 uit, gevolgd door andere grote spelers (Kika Automation) die hun activiteiten in deze regio overdragen.
Boekarest, Cluj, Timis en Ilfov
Cluj, Timiș en Ilfov en Boekarest, zijn de traditionele ontwikkelingscentra van het land (in rood) waar de koopkracht ten minste 20% boven het gemiddelde in het land ligt. Deze gebieden houden hun ontwikkelingspercentages stabiel en hebben de kwaliteit van “diffusors” van investeringen voor de aangrenzende gebieden waardoor ze positieve een spin-off bewerkstelligen.
Over het algemeen zijn de redenen voor de ontwikkeling van steden buiten Boekarest te  verklaren door het goedkope en goed opgeleide personeel . De industrieën die de beste kansen in dergelijke steden hebben gevonden, zijn de auto-industrie, IT en zakelijke dienstverlening. Een andere belangrijke factor is de transportinfrastructuur .
Naar schatting zijn Sibiu, Brașov, Arad, Constanta en Alba Iulia de steden die binnenkort een grotere ontwikkeling zullen doormaken dan Boekarest, juist omdat ze een goede infrastructuur hebben, maar ook wegens de aanwezige universitaire centra die de arbeidsmarkt zullen vormen. Last but not least, een andere factor die de kaart van lokale ontwikkeling verandert, is de dynamiek van kostenontwikkeling – de klassieke ontwikkelingsgebieden worden duur voor nieuwe investeerders (het geval van Cluj, dat in 2019 het duurste industrieterrein van het land heeft), en dit zorgt ervoor dat ze worden zich oriënteren op de minder bekende gebieden van het land.
Ook neemt de regionale concurrentie toe met de beschikbaarheid van Europese fondsen. In dit verband hebben sommige provincies strategieën en allianties aangenomen om de aantrekkelijkheid van deze fondsen te vergroten om hun infrastructuur te ontwikkelen, zoals het geval is bij de ‘Western Alliance’ – een alliantie tussen vier districten – Cluj, Timiș, Arad en Oradea – bedoeld om de kansen van financiering voor de regionale ontwikkeling te vergroten.