President Johannis roept op voor tolerantie en acceptatie

President Johannis roept op voor tolerantie en acceptatieOnlangs riep de president op voor meer tolerantie en acceptatie van minderheden en noemde daarbij vooral de personen van hetzelfde geslacht die een relatie willen aangaan, althans daartoe de erkenning willen verkrijgen. Het is een opmerkelijke en moedige uitspraak, want de Roemeens-Orthodoxe Kerk verzet zich daar heftig tegen. Zij vonden eind negentiger jaren dat mensen van hetzelfde geslacht die lichamelijk contact met elkaar hadden als crimineel moesten worden gezien en dat in het Wetboek van Strafrecht moest blijven staan, wat er naar uitoefening van buitenlandse(Nederlandse) invloeden destijds daaruit verwijderd werd. Klaus Johannis die een etnische Duitser is en aangesloten bij de Lutherse kerk wees erop dat hij in deze zin tot twee minderheden behoort en zei “”We zijn niet hetzelfde. Niet alle etnische en religieuze groepen zijn hetzelfde. Het is verkeerd weg van religieus fanatisme in te slaan. Ik geloof niet in mensen die dat doen en ik zal hen niet steunen”. Inmiddels zijn er 300.000 handtekeningen verzameld om de Roemeense Grondwet aan te passen. Het is niet de verwachting dat de leiding van de Roemeens Orthodoxe kerk zich hierbij zal neerleggen. Het lijkt ons niet verstandig om een dergelijk gevoelig thema op de agenda te plaatsen vlak voor de verkiezingen, want het gevaar van polarisatie wordt dan vergroot.