Roemeense Ambassade – Den Haag

De Roemeense regering heeft op 21 juli jl.besloten een bod uit te brengen c.q. zich kandidaat te stellen voor de vestiging van het Europees  Geneesmiddelen Bureau(EMA). Een agentschap van de Europese Unie is een orgaan dat krachtens het Europees recht is opgericht om één specifieke taak te verrichten. Het woord agentschap zit niet altijd in de benaming; ze worden soms centrum, instituut, stichting, bureau of autoriteit genoemd. Het EMA is één van de grootste agentschappen van de Europese Unie waar bijna 900 mensen werkzaam zijn.Dit agentschap organiseert jaarlijks evenementen die ongeveer 40.000 mensen samenvoegen. Dit agentschap is autonoom. Het wordt niet meer gefinancierd uit de begroting van de Europese Unie, omdat de activiteiten die het onderneemt inkomsten genereren. Het is thans gevestigd in Londen, maar zal ten gevolge van de Brexit moeten verhuizen. Er is een “ongeschreven wet” dat de agentschappen zoveel  mogelijk gelijkmatig over de EU lidstaten worden verdeeld. Thans zijn deze agentschappen als volgt verdeeld: Frankrijk 4, Spanje  4, Finland 1, Duitsland 2, Portugal 2, Griekenland 3, Italie 2, Polen 1, Belgie 4, Lithouwen 1, Oostenrijk 2, Zweden 1, (VK 3), Tsjechie 1, Denemarken 1, Ierland 1, Luxemburg 1, Ierland 1 en Nederland 2.
In de volgende EU lidstaten zijn nog geen agentschappen: Roemenie, Bulgarije, Malta, Slovenie, Kroatie, Letland, Estland en Slowakije. Omdat Roemenie verreweg het grootste land is van deze groep(vergelijkbaar met Frankrijk) maakt deze de meeste kans als men het rechtvaardigheidsprincipe hanteert. Uiteraard moet ieder land aan basisvoorwaarden van vestiging voldoen, wat in Roemenië het geval is volgens de Roemeense Minister van Europese Zaken Victor Negrescu.De Europese Commissie zal de biedingen analyseren en vóór 15 september 2017 deze eigen beoordeling voorleggen aan het secretariaat-generaal van de Europese Raad. Een eindbeslissing zal genomen worden op een vergadering van de Raad van Algemene Zaken op een nader te bepalen datum in november 2017.
Volgens voornoemde minister Negrescu zal in de komende periode een intensieve diplomatieke lobby worden opgezet en in dit kader heeft de Roemeense ambassade in Den Haag op 20 september a.s. om 15.00 uur een bijeenkomst belegd voor belanghebbenden en andere geinteresseerden.Of dan een nationaal logo past bij een strikt Europese en neutrale organisatie is de vraag(red.)

Nader informaties bij: Alina Oprina, email haga@mae.ro