Roemeense landbouw heeft een groot tekort aan landbouwmachines

Volgens een recent rapport van het Ministerie van Landbouw is er een zodanig tekort aan landbouwmachines dat het de ontwikkeling van deze sector ernstig belemmert. Meer dan 73% van de tractoren en oogstmachines in de Roemeense  landbouw hebben de levensduur in ruime mate overschreden.De slechte staat van de technische uitrusting van landbouwmachines heeft een directe invloed op de prestaties van de producenten. Het machinepark van de combines en tractoren is verouderd omdat de boeren zich niet kunnen veroorloven om nieuwe apparatuur te kopen, de prijzen zijn hoog.Aanschaf van een maaidorser op de internationale markt kosten tussen de € 120.000 en € 350.000
Hoewel in de afgelopen jaren het machinepark is verbeterd en uitgebreid door het bestaan ​​van de openbare steunregelingen en medegefinancierd uit het ELFPO in het POP 2007-2013, blijft er de noodzaak van verdere steun voor investeringen in de toekomst. Het verstrekken van technologieën, machines en nieuwe machines is nog steeds een cruciale maatregel om de agrarische sector te hervormen. Aangezien het machinepark van de landbouw zwak en achterhaald is, kan het niet aan de behoeften en doelstellingen van de landbouw op de middellange en lange termijn  voldoen. Met of zonder steun van Europese fondsen wil het ministerie  van landbouw constructies entameren, zo mogelijk met de fabrikanten van de landbouwmachines of in samenspraak met op de landbouwfinanciering gerichte instellingen om toch de achterstand te kunnen inlopen. Het hier gegeven signaal kan voor creatieve fabrikanten van landbouwmachines kansen bieden.