Roemeense regering pakt BTW problematiek aan

De sinds kort geleden aangetreden interim-regering is door voorgangers opgezadeld met een begrotingstekort van ruim 4%. Daarvoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen, zoals de inning van BTW gelden waardoor deze de grootste belastingontduiking in de EU is.

Het normale tarief is 19%(in Nederland 21%) wat derhalve een redelijk tarief is. Als eerste maatregel zal de douane worden aangepakt en als tweede maatregel zal de Roemeense belastingdienst (ANAF) worden gereorganiseerd. In dit kader ligt er al een programma van de Wereldbank klaar, maar het werd tot dusverre niet geïmplementeerd. De nieuwe premier Ludovic Orban gaf aan: ”Het is voldoende dat deze regering heeft toegezegd de belastingen niet te verhogen, rekening houdend met de onevenwichtigheden die werden gecreëerd door het fiscale beleid van eerdere regeringen. Ik sprak met het bedrijfsleven. Zeer weinig ondernemers zeggen dat ze meer kortingen willen. Het enige verzoek heeft betrekking op de belasting op arbeid, dus de som van de bijdragen die moeten worden betaald”