Roemeense uitgaven voor sociale zekerheid ondermaats

Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen (of andere samenlevingsvormen) die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat worden geacht om zelf in (voldoende) inkomen en/of verzorging te voorzien. Dat geldt bijvoorbeeld bij pensioen, ziekte, Roemeense uitgaven voor sociale zekerheid ondermaatsarbeidsongeschiktheid, overlijden van naasten of werkeloosheid. Na Luxemburg, de hoogste uitgaven per hoofd van de bevolking werden geregistreerd in Denemarken, Nederland en Oostenrijk op ongeveer 35 procent tot 40 procent boven het EU-gemiddelde, gevolgd door Duitsland en Frankrijk bij ongeveer 30 procent boven het gemiddelde, evenals België, Finland en Zweden ongeveer 20 procent  eveneens boven het gemiddelde.
De laagste uitgaven per hoofd van de bevolking werd geregistreerd in Roemenië op meer dan 70 procent onder het EU-gemiddelde, gevolgd door Bulgarije en Letland (tussen 65 procent en 70 procent onder het gemiddelde). “Deze verschillen weerspiegelen in levensstandaard, maar zijn ook een indicatie van de diversiteit van de nationale stelsels van sociale bescherming en van de demografische, economische, sociale en institutionele structuren die specifiek zijn voor elke lidstaat,” aldus Eurostat en verwijst tevens naar de koopkrachtstandaard.Hier ligt dus een pittige uitdaging voor de nieuwe Roemeense regering.