Roemenië hoogste stijging (uur)loonkosten in EU

Roemenie hoogste stijging uur loonkosten in EU

Zowel Eurostat als het Roemeense Instituut voor Statistiek(NIS)tonen aan dat over het tweede kwartaal van 2016 de uurloonkosten met 12% zijn gestegen, waardoor zij de hoogste in de EU zijn. Ter relativering moet daarbij wel in ogenschouw worden genomen dat Roemenië nog steeds tot één van de EU lidstaten behoort met de laagste loonkosten.

De Roemeense stijging tekent wel sterk af ten opzichte van het gemiddelde in de EU, waar de uurloonkosten steeg met 1,4 procent in het tweede kwartaal van dit jaar, in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar.  Verder werden stijgingen waargenomen in Letland (9,5 procent), Bulgarije (7,3 procent) en Litouwen (6,6 procent). Dalingen van deze kosten werden opgetekend in Finland (-2 procent), terwijl in Italië en Luxemburg dit cijfer daalde met 1,1 procent. In Roemenië werden de grootste stijgingen van de arbeidskosten gemeten in de bouwsector (14,8%), de dienstensector (11,6%) en de industrie(6,9%).