Roemenië houdt van varkens, varkensboeren en varkensvlees

Op 30 juli jl. werd op initiatief van een aantal leden(onder andere Pieter Helfferich en Reinder Schaap) van de DRN Task Force Agri & Food een webinar georganiseerd. Aanleiding daarvoor is de huidige situatie in de Nederlandse varkenssector, waarbij ook de sanering van een groot aantal varkenshouders een rol speelt en over de kansen en bedreigingen die de Roemeense  varkenssector aan de Nederlandse varkenshouders biedt. Uiteraard speelt de gehele varkensketen daarbij een rol, zoals de fokkerij, vermeerderingsbedrijven, stallenbouw en inrichting, voersystemen, dierengeneesmiddelen, slachtsystemen, koelhuizen, etcetera. Zij lieten zich daarbij bijstaan door deskundigen die al ruime Roemeense praktijkervaring zoals Sven van Genuchten(stallenbouw), Heinz Derksen(varkenshouder) en Adrian Balacan(varkenshouder en producent veevoer).

Toekomstperspectief
De saneringsronde is nog niet geheel afgerond en “de stoppers” zijn zich aan het oriënteren over hun professionele toekomst en daarbij spelen tal  van(soms persoonsgebonden) factoren een rol, zoals onder andere fiscale factoren maar ook het gegeven om elders hun bedrijf voort te zetten.

Het geldt niet alleen voor de “stoppers” maar ook voor anderen uit deze sector, want dat de sanering de toekomst van de sector in Nederland zeker stelt is allerminst het geval. Vandaar dat wij voor de gehele varkensketen een platform willen bieden.

Waarom Roemenië?

  • De officiële varkensvlees consumptie in Roemenië is 30 kg per persoon, maar gezien het feit dat 45 % van de productie geschied in zogenoemde niet geregistreerde “backyardfarming” ligt dit getal nog een flink stuk hoger.
  • De productie heeft geen gelijke tred gehouden met de consumptie; enerzijds is na de omwenteling de grootschalige productie ingestort maar daarna is door de sterke EU concurrentie de productie verder terug gelopen terwijl door de sterke economische groei van de afgelopen jaren de consumptie juist toenam.
    Daar komen dan de perikelen van de Afrikaanse varkenspest nog bij. De zelfvoorzieningsgraad ligt maar net boven de 60 %. Terwijl het land gezien zijn graan areaal en behoefte aan dierlijke mest eigenlijke een forse export potentie heeft. Niet voor niets nam China enkele jaren geleden het grootste varkensbedrijf ( Smithfield Romania) over.
  • Ook de productie van biggen is sterk achtergebleven bij de behoefte; er worden jaarlijkse meer dan 1 miljoen biggen geïmporteerd uit Duitsland , Nederland en Hongarije. In deze subsector liggen er met name voor de vermeerderaars aantrekkelijke perspectieven.

Kortom er zijn in Roemenië interessante perspectieven voor de varkenshouderij en dus ook voor de professionele Nederlandse varkensproducenten. Dus als het Covid-19 virus het toelaat zal over enkele maanden een oriëntatiereis naar Roemenië worden georganiseerd.

Last but not least

Uiteraard heeft ieder land zijn eigen opvatting over het begrip “zaken doen”en dat geldt dus ook voor Roemenië en daarvan (vooraf) kennis te nemen kan een starter in het land veel tijd en geld besparen. En juist daarom is in 2007 een netwerk opgericht, waarbij de ene ondernemer zijn/haar ervaringen met de ander deelt en zij elkaar de weg wijzen.
Zo,n netwerk is het Dutch Romanian Network die gezien de toenemende belangstelling voor de agrarische sector een speciale Task Force Agri & Food opgericht. Voor nadere informatie: info@agriprogress,nl