Niet Schengenlanden worden door asielzoekers gemeden

Hoewel Roemenië zich volledig akkoord heeft verklaard met de Europese quotaregeling in tegenstelling tot de Visegrádlanden (Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije) zijn er slechts 1400 asielzoekers geregistreerd. Van de 305.000 ingediende verzoeken in het 2e kwartaal van 2016 om Niet Schengenlanden worden door asielzoekers gemedeninternationale bescherming ontving Roemenië er slechts 215, wat neerkomt op 0,1%. Ter vergelijking de landen die de meeste aanvragen ontvingen zijn Duitsland 187.000(61%), Italië 27.000(9%), Frankrijk 17.800(6%), Hongarije 14.900(5%) en Griekenland 12.000(4%). Dus Nederland speelt in dit opzicht nauwelijks een rol van betekenis. Dat de Schengenovereenkomst een belangrijke rol speelt voor de asielzoekers is duidelijk en daarmee wordt de Europese quotaregeling ondergraven. Uitgerekend Roemenië dat als enige land zijn volle medewerking van de landen in Centraal- en Oost-Europa heeft toegezegd en nadrukkelijk aanspraak maakt op de toelating tot de Schengenzone wordt dus gemeden. Waarbij dan ook nog in ogenschouw mag worden genomen dat Roemenië reeds jarenlang een substantiële bijdrage levert aan Frontex die verantwoordelijk zijn voor de buitengrenzen van de Europese Unie.