Spin-off netwerkbijeenkomst bij Damen Shipyards krijgt aandacht van andere sectoren

Zoals verwacht blijkt de netwerkbijeenkomst die op 8 oktober a.s. bij Damen Shipyards in Gorinchem plaatsvindt, ook de belangstelling heeft van andere sectoren zoals de technologische sector gerelateerd aan de scheepsbouw,

maar ook vanuit de logistieke sector met name gericht op de aanwezigheid van het Havenbedrijf van Rotterdam. Beide hebben raakvlakken met het intermodaal vervoer en naar het schijnt zal Roemenië binnen de Europese Commissie de portefeuille Transport krijgen toegewezen.

Ook zijn er een aantal consuls van andere landen aanwezig omdat zowel Damen als het Havenbedrijf wereldwijd opereren.  De DRN die een bemiddelende rol speelt bij de matchmaking van Nederlandse en Roemeense belangen heeft derhalve de inschrijvingstermijn verlengd.

  • Wij adviseren u daarom nog heden van de verlengde aanmeldingsperiode gebruik te maken, door  hier te klikken, en waar u naast het aanmeldingsformulier het programma vindt.