Voorinformatie: Romanian Business Day op 24 november a.s.

Voorinformatie

Zoals ieder jaar organiseren de DRN en de ING een groots opgezette Romanian Business Day en als de mogelijkheden daartoe aanwezig zijn, probeert men het verspreid over verschillende regio’s te organiseren.Dus voor 2016 is een overeenkomst (dank zij de contacten van de ING) gekozen voor het Gelredome in Arnhem. Alle elementen om het voor de deelnemers niet alleen een nuttige maar ook aangename bijeenkomst te maken, zullen aanwezig zijn. Alle sectoren van het Nederlands bedrijfsleven zullen de aandacht krijgen en ook dit jaar wordt aan de DRN sponsoren en leden de gelegenheid geboden om hun bedrijf te presenteren.

Voorinformatie-2

Op dit moment wordt er intensief gewerkt om er weer een bijzonder event van te maken en wij hopen u daar binnen een redelijke termijn over te informeren en dan zal ook het programma in beginsel worden gepresenteerd en de aanmelding worden opengesteld.