Voorrang voor export van agrarische technologie

Voorrang voor export van agrarische technologie

Nederland gaat de export van agrarische technologie sterk bevorderen en zal voortaan minder energie steken in de promotie van bulkproducten die niet duurzaam geproduceerd zijn. ‘Het buitenland heeft meer interesse in onze kennis en technologie dan in onze primaire producten’, zegt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken.

De agrarische export, inclusief machines, bedroeg vorig jaar bijna €90 mrd. Dat is een vijfde van de totale goederenexport van Nederland. Driekwart van de agrarische producten wordt in de Europese Unie afgezet.
Volgens EZ is de agrarische sector kwetsbaar omdat het zo sterk op het buitenland is georiënteerd. De prijsschommeling van veel producten is groot en een handelsboycot zoals die door Rusland toont de kwetsbaarheid van de varkensketen, de zuivel en de tuinbouw. Overigens wordt deze vermeende oorzaak van de kwetsbaarheid vanuit de agrarische sector tegengesproken en biedt de internationalisering juist nieuwe mogelijkheden om de positie van de agrarische sector te verbeteren.

Veel Nederlandse boeren en tuinders hebben het momenteel zwaar. Door de slechte marktomstandigheden zijn veel ondernemers de afgelopen jaren in financiële problemen gekomen. Een groot aantal is door de bank in bijzonder beheer ondergebracht, de afdeling voor verscherpt toezicht.

Van Dam wil een sterke primaire sector houden in Nederland, maar erkent dat de export van kwaliteitsgroente, zaden, tuinbouwkassen en melkrobotten kansrijk is en daarom voorrang moet krijgen bij de internationale promotie.