Wetsvoorstel beperking aankoop landbouwgrond door buitenlanders

Voor de aankoop van Roemeense landbouwgronden door buitenlanders geldt tot op heden dezelfde regels als voor de Roemenen.Wetsvoorstel beperking aankoop landbouwgrond door buitenlanders Echter de gronden werden voornamelijk gekocht door beleggingsfondsen die vooral grote oppervlakten kochten. In het wetsvoorstel zullen aankopen per bedrijf of particulier groter dan 50ha niet meer worden toegestaan. Voor de koper zal tussen zijn land en Roemenië een Verdrag van Wederkerigheid aanwezig moeten zijn. Hoewel de beschikbare informatie niet uitgewerkt is, lijkt het erop dat drie jaar na aanname van het wetsvoorstel geen gronden meer door niet-ingezetenen kunnen worden aangekocht, waarbij een uitzondering geldt voor personen die gehuwd zijn met een Roemeense ingezetene. Voor kopers geldt ook dat de bestemming de eerste 15 jaren niet mag worden gewijzigd.